Análise macroeconómico para estratexias públicas e privadas

Análise macroeconómico para estratexias públicas e privadas

O equipo AEMI ofrece os seus servizos de asesoramento para avaliar o impacto do ambiente económico nos negocios empregando os últimos desenvolvementos da teoría económica e astécnicas cuantitativas de análise de datos de última xeración.

Calibramos e simulamos modelos de Equlibrio Xeral Estocástico (DSGE) para os que previamente estimamos os procesos estocásticos subxacentes. A nosa técnica permítelle non só coñecer a evolución do entorno económico mais tamén explorar as forzas motrices dos cambios, así como os seus mecanismos de transmisión. Os nosos clientes teñen a súa sede en todo o mundo e van dende grandes multinacionais ata gobernos. Axudamos os nosos clientes preparando: escenarios de perspectivas económicas, análise de elasticidade, avaliación de estratexias económicas e avaliación do impacto económico a longo prazo.

Exemplo de proxecto:

https://doi.org/10.1016/bs.hesmac.2016.05.002

DOI: 10.1257/000282802320188934

https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2007.00768.x

Utilizamos Cookies propias y de terceros para facilitarle la navegación y mostrarle información relacionada con sus preferencias. Consulte nuestra Política de cookies Si rechaza las cookies podría afectarse la funcionalidad o el uso de esta web Pulsa el botón Aceptar para confirmar que has leído y aceptado la información presentada. Después de aceptar, no volveremos a mostrarte este mensaje.    Configurar cookies
Privacidad